AMADEO

Prvak u rehabilitaciji šake i prstiju

Patentirani AMADEO-v mehanizam imitira prirodan hvat ruke. Specifične vježbe s AMADEO-m pomažu u slučajevima ograničenog opsega pokreta, motoričkih funkcija, snage i nedostatka osjećaja za dodir. Intenzivan trening sa repeticijama visokih frekvencija ubrzava procesmotoričkog učenja. Pošto se može prilagoditi individualnim potrebama, AMADEO služi kao potpora pacijentu, koji određenim intenzitetom omogućuje vježbanje do granice izvedbenih mogućnosti.

amadeo ukratko

> Robotski uređaj za rehabilitaciju temeljen na senzorima
> Pomoćne i interaktivne terapije za pojedinačne pokrete prstiju i palca
> Postavljanje pacijenta je brzo i jednostavno
> Prikladan je za djecu i odrasle u svim fazama rehabilitacije
> Objektivne procjene i izvješća
> Četiri programa procjene(snaga, obseg pokreta, tonus, spastičnost)
> Individualna pokretna terapija

funkcionalnost

> Uspješno smanjuje spastičnost u šaci i prstima
> Sa sustavom EMG-u omogućuje aktivnu terapiju čak i bez mišićne snage
> Moguće je izvoditi pasivne, aktivne i aktivno-potpomognute vježbe
> Pruža podršku u pravom intenzitetu uspostavljanjem granica sile, kontroli brzine i obsega pokreta
> Prilagodljiv svakom pacijentu: visina stola, položaj ručne jedinice u pronaciji i supinaciji, širenje pokreta prstiju

amadeo u praksi

> Procjena brzine kretanja
> Procjena sile
> Procjena spastičnosti
> Pokretne terapije – CPM Plus
> Trening osjetljivosti
> Gamifikacija u jedno- i dvodimenzionalnim pokretima
> Površinska elektromiografija

AMADEO pomiče prste i palac prema specifičnim uzorcima koje prikazuje softver. Klizači prsta mogu izvesti fleksiju i/ili eksteziju prstiju, bilo pojedinačno ili sekvencijalno za svaki prst ili istovremeno. Moguće su i naizmjenične ili slučajne sekvence pokreta. Potrebno je imati na umu sposobnost kretanja, specifičnu za svakog pacijenta. Kretanje pojedinačnih prstiju može isključiti ili jako ograničiti. Načelno, obseg pokreta (određen jednodimenzionalno) može se konfigurirati zasebno za svaki prst. Pacijent je postavljen izravno ispred uređaja u udobnom položaju. Podrška za ruku se postavlja u položaj i podupire težinu gornje i donjeg dijela ruke. Automatska sekvenca pokreta se pokreće nakon što su vrhovi prstiju pričvršćeni na određene nosače prstiju i palca, te su konfigurirani odgovarajući položaji na kraju pokreta. Pacijent može biti potpuno pasivan ili aktivno uključen u terapiju, ovisno o potrebama. Integrirani sustav senzora omogućuje kvantitativno snimanje i procjenu jačine prsta.

AMADEO pomiče prste i palčeve prema parametrima kretanja, koji se mogu konfigurirati u tyroS softveru. Različiti terapijski moduli i parametri kretanja mogu se odabrati u tyroS softveru kako bi se postigao cilj terapije. Integrirani senzorski sustav za svaki prst omogućuje kvantitativno snimanje, koje pruža biofeedback u stvarnom vremenu i procjenu aktivne i pasivne snage prstiju i obsega pokreta. CPM terapija (Continuous Passive Motion) omogućuje izvođenje automatskih sekvenci pokreta, čak i kada pacijent ostane pasivan. Pomoćna terapija pomaže pacijentu u aktivnom pomicanju prstiju što je više moguće.

AMADEO preuzima kretanje do punog obsega pokreta ako nije moguće potpuno produljiti ili saviti prste. Nadalje, pacijenti mogu koristiti interaktivne terapije kako bi vježbali i koristili snagu prsta, kretanje prstom, kontrolu kretanja, selektivnu aktivaciju i agilnost prstiju, reakciju ili mjerenje vremena pomoću snage ili pokreta prsta, mjerenja snage, izdržljivosti snage, kao i hvatanja i otpuštanja.

 > Kliknite na ikonu i pogledajte naš AMADEO katalog!