FESIA

Funcionalna električna stimulacija za rehabilitaciju hoda

Fesia Walk je rehabilitacijski uređaj koji se temelji na površinskoj električnoj stimulaciji peronealnog živca i stražnjeg tibijalnog živca kako bi uzrokovala plantarnu fleksiju i dorzifleksiju stopala u odgovarajućim fazama hoda.
Uređaj je namijenjen da pomogne osobama s parezom stopala čiji je uzrok ozljeda središnjeg živčanog sustava. Tijekom hodanja, Fesia  električno potiče motorne živce  noge da postignu dorzalnu i plantarnu fleksiju stopala, tako da se poboljša hod korisnika.

 

fesia ukratko

Glavna značajka ovog uređaja je višestruka elektroda koja omogućuje bolju selektivnost pokreta i kraće vremena postavljanja jer može automatizirati traženje optimalne konfiguracije.

Uređaj se sastoji od stimulatora, višestruke elektrode, senzora, pojasa i softverske aplikacije.

Stimulator stvara električne impulse, koji se prenose na kožu kroz višestruku elektrodu. To je matrična elektroda dizajnirana da pokriva i stražnje i bočne dijelove koljena i na taj način može stimulirati peronealne i stražnje tibijalne živce.

 

 

funkcionalnost

povećanje motoričkog učenja
> povećanje mišićne snage
> spriječava/usporava atrofiju mišića
> povećanje lokalnog protoka krvi
> povečanje obsega pokreta u koljenu i gležnju
> smanjenje boli
> smanjenje spastičnosti

fesia u praksi

> bežično povezivanje s tabletom ili PC
> kroz aplikaciju moguće je konfigurirati terapiju i provjeravati stanje o uređaju (baterija, povezanost, način rada…)
> ugrađeni senzori mjere pokrete dorzifleksije, plantarne fleksije, everzije i inverzije stopala, i pomažu u određivanju optimalnih parametara i polja stimulacija za svaki od tih pokreta. Tijekom hoda senzor je u stanju detektirati vrijeme kontakta stopala s podlogom i odizanja od podloge i time potiče stimulaciju s odgovarajućim trenucima.

 > Kliknite na ikonu i pogledajte naš FESIA katalog!