MYRO

Raznolik. Prilagodljiv. Inovativan. Kreativan.

MYRO je interaktivna terapijska površina koja se može koristiti na razne načine. MYRO podrazumijeva rehabilitaciju usmjerenu na specifičan zadatak sa stvarnim predmetima, vježba svakodnevne pokrete i unapređuje  pacijentove motoričke sposobnosti. Grafomotorički pristup terapiji može biti savladan na fleksibilan i neovisan način, ovisno o pacijentu. Prostorno – istraživački elementi stvaraju više mogućnosti za kognitivnu terapiju. MYRO se prilagođava potrebama pacijenta; vodoravno i okomito, visinom gore-dolje, MYRO radna površina može se umanjiti, ovisno o pacijentu tako da on može izvoditi vježbe do svojih maksimalnih mogućnosti.

 

MYRO UKRATKO

> Interaktivna senzorsko-terapijska površina nudi raznoliku upotrebu
> Kombinacija osjetljivosti na pritisak, preciznosti senzora i mogućnost umanjena prostora za pokretanje
> Unilateralni ili bilateralni motivirajući trening
> Adaptivna površina- za mogućnost korištenja više od jedne osobe
> TyroS softver za dokumentaciju i evaluaciju terapijskog napretka

 

funkcionalnost

> Interaktivne aplikacije sa stvarnim objektima, upravljanje silom i aplikacije na dodir
> Rehabilitacija usmjerena na zadatke iz svakodnevnog života
> Procjena sile povlačenja i pritiska
> Vježbe za grubu i finu motoriku, rotacijsko kretanje, koordinaciju ruku i očiju i motoričku koordinaciju
> Posebno dizajniran za pacijente s poteškoćama sa koncentracijom, selektivnom pažnjom, vizualno-prostornom percepcijom i prostorno-perceptivnom sposobnošću

amadeo u praksi

> Prepoznavanje oblika
> Dnevno planiranje i rutina
> Vizualno istraživanje
> Poboljšava preciznost
> Podržava kreativnost
> Terapija u kombinaciji s DIEGO
> Poboljšava motoričke sposobnosti i povećava aktivan obseg pokreta

MYRO je računalno potpomognuta motorička i kognitivna terapija za gornje ekstremitete. Tablica MYRO interaktivne terapije obično se koristi u radnoj terapiji i fizikalnoj terapiji. Osim konvencionalne terapije, MYRO se koristi za asistenciju, poboljšanje i intenzivnije terapije na motivacijski način. Pokreti gornjih ekstremiteta koji se ponavljaju i usmjeravaju prema zadatku nude unutarnje i vanjske podražaje za stimulaciju mozga. Bilateralni rad omogućuje bolju stimulaciju mozgovnih polutki. Ponovljena aktivnost i trening aktiviraju neuroplastičnost koja modificira središnji živčani sustav kako bi se oporavila funkcionalnost. Iz tog razloga MYRO u kombinaciji s tyroS Softwerom nudi module za procjenu i individualnu terapiju, koji podržava principe motoričkog učenja. Korisnik je uvijek podržan multisenzornim povratnim informacijama.
NOVI PRISTUP – MYRO se fokusira na interaktivno rukovanje stvarnim objektima, kontrolu sile i aplikacije na dodir.Ta tri načina kontrole je povezani su s aktivnostima svakodnevnog života. Kontrola kretanja može se grupirati na primjer u grube-motoričke vještine, fine-motoričke vještine, rotacijsko kretanje, koordinaciju ruku i očiju i primjene motoričke koordinacije. MYRO se može koristiti u individualnoj terapiji ili grupnoj terapiji.

 > Kliknite na ikonu i pogledajte naš MYRO katalog!