PERPEDES

Korak po korak- natrag u život

Perpedes je najnoviji robotski uređaj za rehabilitaciju nogu i hoda. Rehabilitacija hoda podržava pojedince na putu postizanja najvišeg stupnja neovisnosti u svakodnevnom životu. Što se detaljnije prirodni pokreti mogu izvesti, tim bolje. Na taj način oni su trajno pohranjeni u mozgu, zahvaljujući neuroplastičnosti mozga.

funkcionalnost

• SUSTAV POTPORE TEŽINE:
Lagana, ponavljajuća prilagodba rasterećenja težine (0-100%), nudi mogućnost kreiranja optimalne terapije za svakog pacijenta.

• VISOKI – NISKI PACIJENTI:
Fleksibilnost u podešavanju visine, pacijenti od 100cm do 210 cm. Visina uređaja je također prilagodljiva tako da je prikladna za prostore raznih visina.

• UDOBNOST PACIJENTA:
Sustav podizanja pacijenta – na uređaj i sa uređaja – brzo i bezbolno. Osigurava ugodnu i učinkovitu terapiju

• PRILAGOĐAVANJE DULJINE KORAKA, ŠIRINE HODNE PRUGE I OBRASCA HODA:
PerPedes je anatomski podesiv za svakog pacijenta – dužina koraka, širina hodne pruge, asimetričnog obrasca hoda

•  JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE:
Intuitivni ´touch screen´ i fleksibilno pozicioniranje upravljačkih jedinica ( uključujući zakretanje svake strane pacijenta) čine PerPedes jednostavnim za korištenje.

• MANJE OPTEREĆENJA ZA FIZIOTERAPEUTE:
Da bi osigurao optimalnu njegu za sve pacijente i pružio jednostavan pristup pacijentima uz fizičko rasterećenje samih fizioterapeuta, PerPedes je razvio inovativan dizajn za ulaz i izlaz koji je prikladan za svakog pacijenta.

• PRIRODNI POKRETI HODANJA:
PerPedes ima jedinstven dizajn koji reproducira plantarnu fleksiju i s velikom preciznošću može reproducirati pokrete ljudskog hoda

• SUSTAV POVRATNE SPREGE:
Ugrađeni senzori koji mjere silu na stopalu, pomažu u prilagodbi opterećenja na oba pacijentova stopala.

• KONTROLA KUKOVA:
Rotacije i translacije u kuku su integralne komponente u terapiji PerPedesom – izbor aktivnog pokreta u zdjelici ili potpomognuto

 

PERPEDES, na temelju end-effector pristupa, omogućuje:

> prirodne pokrete hoda uključujući plantarnu fleksiju stopala
> progresivnu kontrolu kuka i trupa
> raznovrsne mogućnosti podešavanja i intuitivno djelovanje
> visoki subjektivni osjećaj sigurnosti
> revolucionarnu tehnologiju
> ekonomičnost

 > Kliknite na ikonu i pogledajte naš PERPEDES katalog!